Formare profesională

În perioada următoare se va derula intervenția DR 37 – Transfer de cunoștințe, prin utilizarea costurilor unitare standard, prin intermediul platformei on-line..
În cadrul programelor de transfer și schimb de cunoștințe vor fi abordate tematici : în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor, inclusiv eco-scheme, dezvoltarea durabilă, utilizarea resurselor (sol, apă, aer), digitalizare, inovare, biodiversitate, bunăstarea animalelor, surse de energie regenerabile, creșterea eficienței și competitivității în agricultură etc...